Witaj na forum gry Imperius - mieszanki RTS/RPG play by forum. Aktualny czas: 25-Apr-2019, 07:04 PM

Trwa rok 1208 (Tura 8) NOWA TURA: 01.04

Powrót do: Carstwo Ussury


Ukazy
#1
Przywilej Eregardzki
W imię przodków naszych, My z łaski dziejów Fiodor Car Ussurski, Suweren Eregardzki, Pan na Jurwaniu i Psakharze etc. etc. chcemy aby doszło do wiadomości obecnych jak i przyszłych, że:

1) Zostaje utworzona Bojarszczyna- osiemnastoosobowa rada będąca organem doradczym cara, która może większością głosów zawetować wprowadzenie nowych podatków lub praw, wypowiedzenie wojny lub zawarcie pokoju, jak również zwołanie pospolitego ruszenia. W razie remisu w głosowaniu decyduje zdanie cara. 

1a) 12 członków rady (po 4 z każdej prowincji carstwa) jest wybieranych przez prowincjonalne sejmiki, zwoływane przez cara raz na 10 lat, natomiast 6 członków rady mianuje car. 
1b) Spośród członków Bojarszczyny car wybiera palatyna. Carski kandydat aby zostać przewodniczącym musi uzyskać poparcie większości członków Bojarszczyny. Jeśli Bojarszczyna odrzuci carską kandydaturę car jeszcze dwukrotnie wybiera kandydatów spośród członków Bojarszczyny, przy czym za trzecim razem musi być to członek wybrany przez sejmiki. Jeśli wszystkie trzy kandydatury zostaną odrzucone Bojarszczyna nie ma palatyna przez następne 5 lat. Car ma prawo dowolnie wymieniać palatyna, o ile jego odwołanie poprze większość członków Bojarszczyny.
1c) Car ma prawo dowolnie wymieniać powołanych przez siebie członków Bojarszczyny za wyjątkiem palatyna.
1d) Car ma prawo wyznaczać członków Bojarszczyny poza palatynem do pełnienia funkcji pomocniczych (nadzór nad wojskiem, dyplomacją, etc.). Członkowie Bojarszczyny mogą sobie dobierać pomocników.
1e) Bojarszczyna rezyduje, obraduje i przyjmuje petycje w Eregardzie.


2) Każdemu bojarowi gwarantuje się nietykalność cielesną i majątkową oraz zakaz aresztowania bez wyroku sądowego. 
2a) Bojarów sądzą dziesięcioosobowe sądy prowincjonalne, obejmujące swoją jurysdykcją jedną prowincję bez jej miasta stołecznego oraz miast, którym car nadał specjalne przywileje. Połowę składu każdego sądu prowincjonalnego wyznacza car i może dowolnie ją zmieniać, a drugą połowę wybierają co 10 lat sejmiki prowincjonalne.
2b) Członkiem żadnego z sądów nie może zostać duchowny.

3) Dziewięć dziesiątych części ziem monarszych zostaje rozdzielone pomiędzy bojarów przybywających z ziem Ussury obecnie poza kontrolą cara, sposób rozdziału będzie dookreślony osobnym ukazem. Dochody z dziesiątej części ziem carskich zostaną przeznaczone na utrzymanie członków Bojarszczyny. Dochody te będą zwane pensjami decymialnymi.

4) Jedynie bojarzy mogą posiadać ziemię poza miastami. Bojarzy nie mogą mieszkać w miastach innych niż Eregard.

5) Każda prowincja będzie zarządzana przez komesa, wybieranego przez Bojarszczynę.

6) Zwalania się bojarów z podatku pogłównego.

7) Bojarzy powołują i utrzymują w czasie wojny i pokoju stałą Drużynę złożoną z
Hidden Content
You must register or login to view this content.
. Wprowadza się na ten cel podatek drużynny. 

8) W razie wojny obronnej bojarzy zobowiązują się wyekwipować i utrzymywać własne poczty
Hidden Content
You must register or login to view this content.
.
8a) W razie wojny obronnej bojarzy zobowiązują się także wyekwipować i utrzymywać także oddziały kmieci z własnych włości
Hidden Content
You must register or login to view this content.
Odpowiedz cytując ten post#2
Ukaz o ziemiach Ussury obecnie poza kontrolą Cara
W imię przodków naszych My z łaski dziejów Fiodor Car Ussurski, Suweren Eregardzki, Pan na Jurwaniu i Psakharze etc. etc. biorąc pod rozwagę trudy wojenne i posuchę na ziemiach Ussury obecnie poza kontrolą Cara chcemy aby doszło do wiadomości obecnych jak i przyszłych, że:

1) Dziewięć dziesiątych ziem carskich przeznacza się na podział pomiędzy uchodźców z ziem Ussury obecnie poza kontrolą Cara.
1a) Ustanawia się fundusz zapomogowy dla uchodźców z ziem Ussury obecnie poza kontrolą Cara. Przeznacza się na ten cel 10 pkt.

2) Każdy bojar przybyły z ziem Ussury obecnie poza kontrolą Cara zostanie zrównany w przywilejach z bojarami mieszkającymi obecnie w Ussurze.
2a) Każdy bojar przybyły z ziem Ussury obecnie poza kontrolą Cara otrzyma od zapomogę z funduszu zapomogowego.

3) Wszyscy kmiecie przybyli z ziem Ussury obecnie poza kontrolą Cara zostaną zebrani w grupy osadników, które zasadzą nowe wsie w Ussurze.
3a) Wszystkie nowopowstałe wsie zwalnia się z podatku na okres lat pięciu.
3b) Wszyscy osadnicy otrzymają zapomogę z funduszu zapomogowego.
Odpowiedz cytując ten post#3
Ukaz o Psahakarze
W imię przodków naszych, My z łaski dziejów Fiodor Car Ussurski, Suweren Eregardzki, Pan na Jurwaniu i Psakharze etc. etc. biorąc pod rozwagę adronistyczne wyznanie przemożnej większości poddanych naszych w prowincji Psahakary, jak też zniszczenia wojenne na ziemiach dawnego księstwa Baghdati chcemy aby doszło do wiadomości obecnych jak i przyszłych, że:

1) Psahakarskim Adronitom gwarantuje się wolność wyznania.

2) Szlachta psahakarska zaliczona zostaje w poczet bojarów, jako takim przysługują jej wszystkie prawa gwarantowane Przywilejem Eregardzkim.

3) Kmiecie i szlachcice chcący przybyć do Psahakary z innych ziem dawnego księstwa Baghdati zostają objęci Ukazem o ziemiach Ussury obecnie poza kontrolą Cara.
Odpowiedz cytując ten post#4
Ukaz o Bojarszczynie roku 1208
W imię przodków naszych, My z łaski dziejów Fiodor Car Ussurski, Suweren Eregardzki, Pan na Jurwaniu i Psakharze etc. etc. chcemy aby doszło do wiadomości obecnych jak i przyszłych, że:

1) Zwołuje się sejmiki prowincjonalne w prowincjach Eregard, Jurwan i Psahakara.
1a) Sejmiki mają wybrać swoich przedstawicieli do Bojarszczyny.
1b) Sejmiki mają wybrać składy sądów prowincjonalne w swoich prowincjach.
Odpowiedz cytując ten post
Powrót do: Carstwo UssurySkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości