Witaj na forum gry Imperius - mieszanki RTS/RPG play by forum. Aktualny czas: 25-Apr-2019, 07:02 PM

Trwa rok 1208 (Tura 8) NOWA TURA: 01.04

Powrót do: Lud Varangów


Ogłoszenia
#1
Information 
Rok 1206

Magnus Wódz Ludu Varangów ogłasza co następuje:
 • Dołącza się do ziem Ludu Varangów prowincje Tefenni, Krasnożew i Surgut jako rekompensatę od Carstwa Ussury za poniesione krzywdy.
  /
 • Ustala się zarządców prowincji w postaci najbardziej zasłużonych starszych w prowincjach odpowiednio Tefenni - Storolf Gudlaugsson; Krasnożew - Sighadd; Arrinbjornsson; Surgut - Valbrand Bragisson.
  /
 • Mieszkańcy prowincji Kransożew, Tefenni i Surgut zostają mieszkańcami Ludu Varangów i obowiązują ich prawa Varangów. Z uwagi na poniesione krzywdy i strategię spalonej ziemi Carstwa Ussury każdy Ussuarczyk jest zwolniony z podatku w roku 1207 w celu przywrócenia życia do normalności na tych terenach. Obowiązuje to także mieszkańców Bejliku.
  /
 • We wszystkich prowincjach Varangów obowiązuje wolność wyznaniowa i każde piętnowanie na tym polu winno być karane odpowiednio do czynu poczynając od kar w srebrze lub chłosty.
  /
 • Wolność wyznaniowa nie zwalnia od szacunku dla Przodków. Kto złorzeczyć będzie lub szacunku dla Przodka nie okaże ten karany będzie chłostą i przepadkiem jego majątku na rzecz państwa.
  /
 • Magnus mianuje się patronem wszelkich uciekinierów od głodu, prześladowań i imigrantów wojennych. Każdy kto chce może założyć sioło w prowincjach: Oseberg, Gettlinge, Jelling oraz w Krasnożewiu. Zwolniony on zostaje z podatku na dwa lata. Każdy zarządca takiej osady odpowiada przed jednym ze starszych. Każde nowo założone sioło dostaje hubę ziemi, a w razie potrzeby kolejne huby ziemi po akceptacji przez starszego.
  /
 • W prowincji Krasnożew miasto Przekary zostaje odbudowane i każdy pracujący przy jego odbudowie dostanie tam dom i ziemię pod uprawę. Twierdza Cimiru pozostaje do dyspozycji garnizony wojskowego i zostanie odbudowana.
Magnus Mądry
Wódz Ludu Varangów, Król Mroźnej Północy, spadkobierca krain Oseberg, Gettlinge, Jelling, Salme, Hov, Mosfells, Brrattah, Gokstad,  Austur, Borrehaugene, Tefenni, Krasnożew, Surgut oraz Suweren Vela Luki.
Odpowiedz cytując ten post#2
Rok 1206

Magnus Wódz Ludu Varangów ogłasza co następuje:

Przypomina się, iż wszyscy płacą daninę na rzecz utrzymania państwa i jego bezpieczeństwa w tym:
browarnik (piwowar), bartnik, bednarz, bobrownik, cegielnik, cieśla, cyrulik, flisak, folusznik, furman (woźnica), garbarz, grawer, gręplarz, grotnik, jadownik, kaletnik, karczmarz, kat, kmieć, kobiernik, kobylnik, kołodziej, koniarz (koniuszy), konwisarz, korabnik, koszykarz (wikliniarz), kotlarz, kowal, kramarz, krawiec, kucharz, kupiec, kuśnierz, lichwiarz, ludwisarz, łazęka, miechownik, miecznik, mincarz, mincerz, młynarz, mosiężnik, murarz, niewodnik, nożownik, oprawca, owczarz, partacz, pasterz, pergaminnista, piekarz, płatnerz, postrzygacz, powroźnik, psiarz, ptasznik (sokolnik, jastrzębnik), rybak, rzeźnik, snycerz, stelmach, stolarz, sukiennik, szewc, szmuklerz, ślusarz, świeczarz, tkacz (gręplarz, folusznik, postrzygacz), węglarz, zielarz, złotnik oraz inne zawody określone i zaakceptowane przez jednego z zarządców lub starszych.
Do tego wykazu dołącza się pracowników religijnych oraz same świątynie, a w związku z tym pobiera się opłatę roczną od świątyni Vohanistycznej w wysokości 10 skrzyń srebra [1PD].
Magnus Mądry
Wódz Ludu Varangów, Król Mroźnej Północy, spadkobierca krain Oseberg, Gettlinge, Jelling, Salme, Hov, Mosfells, Brrattah, Gokstad,  Austur, Borrehaugene, Tefenni, Krasnożew, Surgut oraz Suweren Vela Luki.
Odpowiedz cytując ten post#3
Rok 1206

Magnus Wódz Ludu Varangów ogłasza co następuje:

Szanowne kolegium złożone z: Gunnlæifa Makssona, Thialfiego Karsissona, Vandila Hreidarssona, Vestgeira Hjorssona oraz z Najwyższych kapłanów Vohanizmu po burzliwych rozmowach ustalili co następuje:

Interpretuje się, iż dla wyznających wiarę w Ormuzda i Vohanitów Przodkowie są tożsami z Aszami czyli bogami.
Kończy to wszelkie spory na ten temat.
Magnus Mądry
Wódz Ludu Varangów, Król Mroźnej Północy, spadkobierca krain Oseberg, Gettlinge, Jelling, Salme, Hov, Mosfells, Brrattah, Gokstad,  Austur, Borrehaugene, Tefenni, Krasnożew, Surgut oraz Suweren Vela Luki.
Odpowiedz cytując ten post#4
Rok 1207

Magnus Wódz Ludu Varangów ogłasza co następuje:

Magnus poślubia Maritę z rodu Nazariów.
Głodne walki wojska zostają wysłane do wojny na wschodzie. Każdy żołnierz ma znacznie powiększony żołd.
Magnus Mądry
Wódz Ludu Varangów, Król Mroźnej Północy, spadkobierca krain Oseberg, Gettlinge, Jelling, Salme, Hov, Mosfells, Brrattah, Gokstad,  Austur, Borrehaugene, Tefenni, Krasnożew, Surgut oraz Suweren Vela Luki.
Odpowiedz cytując ten post#5
Rok 1207

Magnus Wódz Ludu Varangów ogłasza co następuje:

Ludy zamieszkujące tereny dotknięte przez wojnę, a dokładnie rozgrabione i spalone przez cara Ussury, dostaną żywność żeby przetrwać ten czas oraz nasiona żeby móc samemu podnieść się i wyżywić swoje rodziny.
Magnus Mądry
Wódz Ludu Varangów, Król Mroźnej Północy, spadkobierca krain Oseberg, Gettlinge, Jelling, Salme, Hov, Mosfells, Brrattah, Gokstad,  Austur, Borrehaugene, Tefenni, Krasnożew, Surgut oraz Suweren Vela Luki.
Odpowiedz cytując ten post
Powrót do: Lud VarangówSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości