Witaj na forum gry Imperius - mieszanki RTS/RPG play by forum. Aktualny czas: 23-Jul-2019, 08:13 AM

Trwa rok 1208 (Tura 8) NOWA TURA: 01.04

Powrót do: Ogólne archiwum I12


Trójprzymierze [Pakt Morza Bramnego]
#1
Pakt Morza Bramnego
Roku 1203
Zawarty pomiędzy
Basileą ton Aeton, Związkiem Kanaan i Królestwem Elyrii

Cytat:I.
Ustanawia się Pakt Morza Bramnego, zwany dalej Trójprzymierzem.
II.
W skład paktu wchodzą Basilea ton Angelon, Związek Kanannejski i Królestwo Elyrii.
III.
Pakt jest nadrzędny względem innych umów i praw państw sygnatariuszy.
IV.
Ustanawia się obszar Morza Bramnego, z wyłączeniem przybrzeża Wysp Pretarskich, jako terytorium wspólne Trójprzymierza.
V.
Ustanawia się przymus portowy dla statków wpływających na teren Morza Bramnego. Dotyczy on miast: Karynthos (Aeton), Ariades (Kanaan), Eonar (Elyria).
V.a
Wszystkie statki płynące z zachodu muszą pierw odwiedzić Karynthos, gdzie otrzymają glejt przeprawny. Udać się muszą do Ariades, gdzie zostanie on oznaczony, a następnie do Eonar, w którym zostanie on zdany.
V.b
Wszystkie statki płynące ze wschodu muszą wpierw odwiedzić Y, gdzie otrzymają glejt przeprawny. Udać się muszą do Ariades, gdzie zostanie on oznaczony, a następnie do Karynthos, w którym zostanie on zdany.
V.c
Wszystkie okręty płynące na wspólnym terytorium morza bramnego będą miały obowiązek podania się kontroli służb do tego powołanych.
V.d
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w glejtach przeprawnych na kapitana okrętu zostanie nałożona grzywna w wysokości do całości wartości zgromadzonego towaru w ładowniach. Wyceny tegoż towaru będzie dokonywał urzędnik handlowy obecny na okrętach przeprowadzających kontrolę. Grzywna owa będzie musiała zostać opłacona niezwłocznie i w złocie. Jeśli kapitan nie będzie w stanie zapłacić grzywny zostanie mu skonfiskowany towar o równej wartości.
V.e
Okrety handlowe, które nie poddadzą się przymusowej kontroli bądź w jakikolwiek sposób wzbudzą podejrzliwość kapitanów statków pełniących służbę celną zostaną zatrzymane siłą. Towary i inne dobra ich zostaną skonfiskowane, a załoga osądzona za przestępstwo przemytu wg prawa państwa do którego należał okręt pełniący kontrole.
VI.
Ustanawia się przywilej 3-dniowego prawa składu w miastach Karynthos, Ariades i Eonar.
VII.
Ustanawia się Zwierzchnego nad cenami, który dbał będzie, aby kupcy przyjezdni nie wystawiali swych towarów drożej od innych, pragnąc aby ich towary nie pozostały sprzedane.
VIII.
Ustanawia się jednolitą stawke celną w miastach Karynthos, Ariades i Eonar.
VIII.a
Stawka ta będzie wynosić 12 części od 100.
IX.
Trójprzymierze może, po akceptacji wszystkich sygnatariuszy, nadać preferencyjne stawki celne, lub skrócić do 1 dnia prawo składu dla wybranych kupców.
X.
Sygnatariusze przysięgają sobie nieagresję oraz sojusz obronny.
XI.
Trójprzymierze jest paktem utrzymanym na lat 10, z możliwością przedłużenia o kolejne dekady, jeśli sygnatariusze wyrażą taką wole.

Cytat:
Aneks Urzędu Zwierzchniego nad Morzem Bramnym
I.
Ustanawia się Urząd Zwierzchni nad Morzem Bramnym.
II.
UZnMB ma możliwość posiadania własnych sił zbrojnych, zatrudniania potrzebnego personelu.
III.
Zarząd Urzędu wybierany będzie przez państwa Sygnatariuszy Paktu Morza Bramnego i składać się będzie z 6 członków.
IV.  
Na UZnMB państwa sygnatariuszy przeznaczą rokrocznie po 10 PD, co daje budżet 30 PD.
V.
Na UZnMB państwa sygnatariuszy przeznaczają min. 1 eskadrę wojenną utrzymywaną z budżetu Urzędu.
VI.
Pierwszym Głównym Urzędnikiem zostaje Decjan Morton na 5 letnią kadencję.
VII.
Na główną siedzibę Urzędu wyznacza się Karchedon.
I1: Królestwo Ephyrii/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Hetmanat Westurii+Królestwo Utheru | 
I3: Despotatus Antiocheae | I4: Basilea ton Angelon | I5-8: Wieki Ciemne | 
I9: Civitas Ordinium | I10: Zerruko Erresuma | I11: La Repubblika/GM/Konfederacja Kantonów Naugrimskich | I12: Basilea ton Aeton
I12: Game Master#2
Appian III, Król Ariades zwierzchnik Związku Kanaanejskiego#3
[Obrazek: ban_ealto1.gif]


Telperion VIII, z Bożej łaski Król Elyrii, Ksiażę Argonii i Lindarii, Protektor Telarii, Dziedzic Elthanu, Hrabia Centralnego Forlindon, Dolnego Anorien, Południowego i Wschodniego Neldoreth, Pan Argonath i Agrammar etc. etc.#4
Konstantinos I Ithilios
Basileos Aetów, Despotes Fokkaidy, Tyrannos Basilei, Achai, Hellady, Kratei i Attyki


Zatwierdzone przez radę Arisoi
I1: Królestwo Ephyrii/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Hetmanat Westurii+Królestwo Utheru | 
I3: Despotatus Antiocheae | I4: Basilea ton Angelon | I5-8: Wieki Ciemne | 
I9: Civitas Ordinium | I10: Zerruko Erresuma | I11: La Repubblika/GM/Konfederacja Kantonów Naugrimskich | I12: Basilea ton Aeton
I12: Game Master#5
Cytat:
Aneks II o różnych statusach kupców i państw

I. Trójprzymierze rozróżnia 4 statusy kupców ze względu na ich pochodzenie:
1. Status członkowski - kupcy pochodzący z państw sygnatariuszy Trójprzymierza. Mają oni obniżone cła o 1/2
2. Status stowarzyszony - kupcy pochodzący z państw którym Trójprzymierze przyznało status stowarzyszony. Mają oni obniżone cła o 1/3
3. Status neutralny - kupcy pochodzący z państw neutralnych. Obowiązuje ich pełna stawka celna.
4. Status przeciwny - kupcy pochodzący z państw objętych embargiem.
II. Ustanawia się nowe, mniejsze cła w portach trójprzymierza - 9 części od 100.

Cytat:
Aneks III o instytucji embarga

1. Wprowadza się instytucję embarga na terenach Paktu Morza Bramnego
2. Kupcy z państw objętych embargiem nie są objęci ochroną na wodach państw członkowskich i Morza Bramnego.
3. Mienie kupców z państw objętych embargiem przepada na rzecz Trójprzymierza i Urzędu Zwierzchniego nad Morzem Bramnym.
4. Wprowadza się 28-dniowy okres próżnowania embarga umożliwiając kupcom opuszczenie wód Trójprzymierza.
5. Wprowadza się przywilej osiedlenia się w dzielnicach kupieckich miast Paktu Morza Bramnego dla kupców z państw objętych embargiem. Uzyskują oni wtedy status członkowski.
6. Embargo ogłaszane będzie każdorazowo nakładane i znoszone osobnym aneksem.
I1: Królestwo Ephyrii/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Hetmanat Westurii+Królestwo Utheru | 
I3: Despotatus Antiocheae | I4: Basilea ton Angelon | I5-8: Wieki Ciemne | 
I9: Civitas Ordinium | I10: Zerruko Erresuma | I11: La Repubblika/GM/Konfederacja Kantonów Naugrimskich | I12: Basilea ton Aeton
I12: Game Master#6
Cytat:
Aneks IV
1. Nadaje się status stowarzyszony Sułtanatowi Raszimu.
2. Status nadany jest bezterminowo i odwołany może być tylko za wspólną zgodą wszystkich członków Trójprzymierza.
I1: Królestwo Ephyrii/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Hetmanat Westurii+Królestwo Utheru | 
I3: Despotatus Antiocheae | I4: Basilea ton Angelon | I5-8: Wieki Ciemne | 
I9: Civitas Ordinium | I10: Zerruko Erresuma | I11: La Repubblika/GM/Konfederacja Kantonów Naugrimskich | I12: Basilea ton Aeton
I12: Game Master#7
Konstantinos I Ithilios
Basileos Aetów, Despotes Fokkaidy, Tyrannos Basilei, Achai, Hellady, Kratei i Attyki


Zatwierdzone przez radę Arisoi
I1: Królestwo Ephyrii/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Hetmanat Westurii+Królestwo Utheru | 
I3: Despotatus Antiocheae | I4: Basilea ton Angelon | I5-8: Wieki Ciemne | 
I9: Civitas Ordinium | I10: Zerruko Erresuma | I11: La Repubblika/GM/Konfederacja Kantonów Naugrimskich | I12: Basilea ton Aeton
I12: Game Master#8
Appian III, Król Ariades Zwierzchnik Związku Kanaanejskiego#9
[Obrazek: ban_ealto1.gif]


Telperion VIII, z Bożej łaski Król Elyrii, Ksiażę Argonii i Lindarii, Protektor Telarii, Dziedzic Elthanu, Hrabia Centralnego Forlindon, Dolnego Anorien, Południowego i Wschodniego Neldoreth, Pan Argonath i Agrammar etc. etc.#10
W związku z wydarzeniami, które mają obecnie miejsce w Basilei ton Aeton i piractwem szerzącym się na wodach Morza Bramnego Związek Kanaanejski postanawia wystąpić z Paktu Morza Bramnego.

Appian III, Król Ariades zwierzchnik Związku Kanaanejskiego 
Powrót do: Ogólne archiwum I12Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości