Witaj na forum gry Imperius - mieszanki RTS/RPG play by forum. Aktualny czas: 24-Apr-2019, 05:13 AM

Trwa rok 1208 (Tura 8) NOWA TURA: 01.04

Powrót do: Rekrutacja


[PRZYJĘTY] Królestwo Còirdìlaes - Saharczyk
#1
Królestwo Còirdìlaes
Państwo: Królestwo Còirdìlaes
Ustrój: Monarchia elekcyjna
Religia: Adronizm Còirdìlski
Król: Gavyn Er'Ardheslaig

Historia:
Niewiele wiadomo o poprzednim miejscu zamieszkania Còirdìlaeńczyków, gdyż swoje dzieje zawsze przekazywali sobie ustnie. Szacuje się jednak że na obecne ziemie dotarli około 900 lat temu. Najprawdopodobniej zauroczyli się wtedy wspaniałymi wzgórzami i niezbadanymi lasami. Od tego czasu nie opuścili swych nowych ziem, a jako lud który ceni sobie spokój nie wyruszali na dalekie wyprawy wojenne. Najwcześniejsze zapiski o plemionach còirdìlaeskich pochodzą od imperialnego kronikarza Florentyna Prudensa, który to podróżował po dzikich ziemiach północy. Datuje się je na około 417 Rok Nowej Ery. Wiadomo z nich że na terenie dzisiejszego królestwa znajdowały się co najmniej trzy niezależne od siebie plemiona, lecz niewątpliwię należały one do jednego ludu. Stan ten pozostawał przez większość czasu niezmienny. Około 578 RNE plemiona przyjęły propozycję od imperatora Vernusa IV. Zobowiązały się chronić część północnej granicy Imperium i działać jako najemnicy na wyłączność w zamian za oficjalny szlak handlowy zwany "Niedźwiedzią Drogą". W 724 RNE upada Imperium i zaczyna się najważniejszy moment w historii Còirdìlaeńczyków. Wtedy to właśnie przybywa duża grupa misjonarzy i uczonych, którzy postanowili wyruszyć na północ uczyć o Adro. Zostali przyjęci przez Wielkiego Wodza plemienia Beanntan, Dearga Er'Barrisdale. Podczas rozmów z nim misjonarze odkryli że starą wiarę miejscowych można zręcznie powiązać z adronizmem. Dzięki temu zabiegowi szybko zyskali posłuch nie tylko u wodza ale i u całego jego otoczenia, a później także w wielu innych wioskach i grodach. Krzewienie nowej wiary szło tak dobrze że już w 732 RNE Dearg z małżonką przechodzą na Adronizm Còirdìlski czyli adronizm zaprawiony lokalną wiarą.


[Obrazek: 28fa95741056fb0e3d5a16accc4031fc.jpg]

Wielki Wódz Dearg

Uczeni pomogli wodzowi wprowadzić na swoje ziemię zaawansowaną administrację, architekturę a także najrozmaitsze nowinki technologiczne. Zaczęli zakładać pierwsze szkółki, które miały kształcić przyszłych urzędników i uczonych. Dzięki temu jego plemię zyskało znaczną przewagę nad innymi. Dearg kontynuował umacnianie nowej wiary wśród swoich współplemieńców aż do kresu swych dni tj. 743 roku. Nowym wodzem obrany został jego syn, znany ze swego poczucia obowiązku, honoru i sprawiedliwości, Artair. Pędził on bardzo nietypowy żywot jak na syna Wielkiego Wodza, bo już za młodzieńczych lat dołączył do Strażników. Była to grupa, która działała na terenie wszystkich trzech plemion (podobnie jak druidzi). Zajmowali się oni ochroną ludzi przed wszelkimi zagrożeniami, w tym także duchami i innymi monstrami (oczywiście ograniczało się to zazwyczaj do rozbicia szajki złodziei czy zabicia jakiegoś herszta, ale plotki o nadnaturalnych mocach Strażników były ciągle żywe).


[Obrazek: e403391540cdfade38c2f39e0246296c.jpg]

"Artair na wieść o wybraniu na wodza"

Młody wódz szybko powziął decyzję o tym że chce zjednoczyć wszystkie plemiona pod jednym sztandarem, a dokładniej sztandarem Dìony, którą uważał za swą patronkę. To właśnie on miał największy wpływ na przyszły wygląd lokalnej odmiany adronizmu. Postanowił jednak że chce to osiągnąć bez niepotrzebnego rozlewu krwi, który pogłębiłby rozłam między Còirdìlaeńczykami. Zaczął więc rozsyłać wszędzie misjonarzy i posłańców, aby kawałek po kawałku nawracać głowy Domów i pomniejszych wodzów, aby Ci dołączyli do jego sprawy. W przedsięwzięciu tym niezwykle pomogła mu sława jaką zdobył służąc jeszcze jako Strażnik, a wielu ludzi wciąż było mu dłużnych za okazaną wtedy pomoc. Przełomem była tzw. "Wielka Dysputa" pomiędzy Artairem a Wielkim Wodzem plemienia Choilltean. W legendach utarło się że Artair przez trzy dnie i trzy noce bez przerwy przekonywał wodza Malcolma do swych racji co koniec końców zaowocowało przyłączeniem się Malcolma do grona adronistów. Problemem okazało się ostatnie plemię Sealgairean. Był to lud dumnych wojowników, najbardziej przypominający lud Djodarów. Przemówić do nich można było jedynie poprzez demonstrację siły. Ich przywódczyni Moireach KarMaewith oznajmiła że nie podda się byle wodzowi z południa bez walki. 

[Obrazek: 2586.jpg?v=1485680697]
Moireach KarMaewith

Artair podjął przysłowiową rękawicę i pomaszerował na czele wojsk aby przekonać Sealgaireańczyków bardziej bezpośrednią metodą. Spodziewał się on długiej walki podjazdowej, które podejmą wojska wroga, jako że jego armia była co najmniej trzykrotnie liczniejsza. Wojownicy z północy nie łudzili się jednak na zwycięstwo w tej wojnie, tak więc postanowili że nie będą odwlekać nieuniknionego. Do bitwy stanęli w 750 Roku Naszej Ery. Opiewane później przez bardów starcie miało miejsce niedaleko grodu Gaelsfall. Powiadają że Sealgaireanie stawiali opór nie do przełamania, aż do momentu kiedy z Moireach starł się osobiście Artair. Pojedynek między tą dwójką został opisany w legendach tak "Wtedy to Artair Zjednoczyciel rzucił się ze swym mieczem, Fhìreantachdem, prosto na Moireach Niezłomną. Ci potężni władcy starli się w walce godnej bogów, a wszyscy wojowie zaprzestali walki, takie wywarł ten pojedynek wrażenie[...]". Gdy wybraniec Dìony obezwładnił w końcu swą przeciwniczkę, wojska wroga złożyły broń.

[Obrazek: b9ebfcc1550b5925bfadb64855c48bf9170b9bbf...4v2_hq.jpg]

Szczątki Fhìreantachda

Artair przyjął kapitulację Sealgaireańczyków, na mocy której przyjęli oni jego zwierzchnictwo. Tak właśnie w roku 750 Lud Còirdìlaeńczyków został po raz pierwszy zjednoczony. Przed Wodzem Wodzów stanęło niestety nowe wyzwanie, musiał bowiem zadbać aby cała jego praca nie poszła na marne po jego śmierci. W 751 ogłosił utworzenie Królestwa Còirdìlaes i został pierwszym królem nowego państwa. Już w 752 wprowadził, wzorowaną na tradycji plemiennej, Wielką Radę. Była ona organem, który miał wspierać króla, ale także stać na straży w wypadku gdyby monarcha zaczął działać na szkodę swego ludu. To także oni decydują kto zostanie obrany nowym królem. W 755 sformalizował organizację Strażników i ogłosił ich patronem Dìonę. Działania na rzecz unifikacji wewnętrznej kraju zajęły mu całe życie, aż do śmierci w 778.

Późniejsze kalendarium:
778 - 806 RNE - Następca Artaira wywodzący się z plemienia Choilltean, Feandan Er'Galavach, przez cały okres rządów dąży do wyeliminowania różnic prawnych i technologicznych w całym królestwie.
834 - 837 RNE - bunt ziem północnych w obronie starej wiary.
902 RNE - król Tavon powołuje Towarzyszy Diony. Stowarzyszenie religijne, którego zadaniem jest wspierać adronitów i przede wszystkim prowadzić działalność misyjną.
983 - 990 RNE - Seria wojennych Wypraw Północnych króla Dunmora, którym towarzyszyło zmienne szczęście.
1002 - 1005 RNE - Wojna domową, po tym jak król Callum aresztował członków Wielkiej Rady i jego obalenie przez buntowników.
1071 RNE - Spisanie najlepszej kroniki o dziejach Królestwie Còirdìlaes przez Tarcviniana Anonima.
1109 RNE - Próba przejęcia władzy przez Wielką Radę po śmierci króla zakończona porażką po interwencji kandydatów na tron.
1191 RNE - Antykrólewski spisek pomniejszych władyków i próba skorumpowania przez nich Strażników. Wewnętrzna walka w szeregach Strażników i wygrana lojalistów królewskich, którzy następnie zlikwidowali spiskowców.

Ustrój:

Król wybierany jest przez Wielką Radę dożywotnio lub do momentu w którym Rada postanowi go z urzędu ściągnąć (co nie jest łatwe).

Kompetencje króla są praktycznie nieograniczone tak długo jak służą dobru kraju, a to jak bardzo działania monarchy są zgodne z racją stanu ocenia Wielka Rada. Głównym jej zadaniem jest wspieranie króla w zarządzaniu i służenie radą, lecz ma ona również możliwości aby zapędy króla przyhamować. 


Skład Wielkiej Rady:

a) Opiekunowie:

Opiekun Siedziby - Odpowiada za sprawne funkcjonowanie dworu. Wybierany przez króla.

Opiekun Słowa - Doradca do spraw dyplomacji. Wybierany przez króla.

Opiekun Monety - Odpowiedzialny za zbieranie podatków, wykuwanie pieniądza i inwestycje królewskie. Wybierany przez króla.

Opiekun Handlu - Zajmuje się wszelakimi sprawami związanymi z handlem. Wybierany przez króla.

Opiekun Tradycji - Dba o przestrzeganie tradycji i praw zwyczajowych. Wybierany przez króla.

Opiekun Wojny - Dba o gotowość i standardy wojska. Wybierany przez króla.

b) Wielcy Radni:

Wielki Strażnik Prawa - Wprowadza w życie nowe prawa, dba o jego spójność i rozstrzyga sprawy największej wagi. Wybierany spośród Wysokich Sędziów.

Powiernik Słowa Dìony - Najwyższy kapłan Dìony.

Powiernik Słowa Adro - Najwyższy kapłan Adro.

Wielki Druid - Przywódca Kręgu, doradza głównie w sprawach związanych z naturą (nieurodzajny rok, trzęsienie ziemi itp.) oraz chorobami. Wybierany przez Krąg raz na 10 lat.

Wielki Druid Nieba - Przywódca astrologów, odczytuje wróżby i znaki od bogów. Wybierany przez Krąg Nieba raz na 8 lat.

Posłaniec Strażników - Przedstawiciel Strażników, reprezentuje swoją organizację w Radzie.

6 Rzeczników Klanowych - Przedstawiają interesy poszczególnych klanów. Wybierani przez klany na 5 lat.


Opiekunowie - Urzędy obsadzane przez króla po jego koronacji. Funkcja doradcza i wykonawcza.

Wielcy Radni - Urzędy niezależne od króla, każdy wybierany w inny sposób. Funkcja doradcza i nadzorcza. Wybierają króla i mają możliwość odwołania go poprzez consensus.


Społeczeństwo:

O ludzie Còirdìlaeńczyków najwięcej można dowiedzieć się z kronik Florentego Prudensa: 

"Ci dzicy mieszkańcy wzgórz za krzty nie mają wyczucia stylu ni harmonii w budownictwie. Podobnież nie uświadczysz u nich sztuki wyższej niż wizerunek jednego z ich bożków. Jednak przyznać muszę że przynajmniej zdobienia zwykłych sprzętów niosą za sobą miłe dla oka walory estetyczne[...]. "

"Ciekawym jest, że prędzej oddałbym swe złoto na przechowanie tutejszemu chłopu niż przyjacielowi w Imperium i byłbym spokojny że gdy wrócę zastanę swój majątek w całości."

"Miałem dzisiaj przyjemność uczestniczyć w zabawie weselnej na którą cała wieś została sproszona. Nawet ja dostałem zaproszenie będąc tutaj nieznajomym. A muszę powiedzieć że zabawy mają tu przednie[...]"

"Ludzie tutaj straszliwie oporni są przed nową myślą, jeśli ta niezgodna jest z ich tradycjami i obyczajami. Proszę sobie wyobrazić że nawet mój talent oratorski nie pomógł w przekonaniu tego tępego przewodnika że[...]"

"Zaprawdę dzikie są to krainy! Jak zazwyczaj udałem się do chaty wodza, aby poprosić go o gościnę. Przywitała mnie postawna kobieta, więc od razu zapytałem się czy mogę widzieć się z wodzem. Tak mnie zaszokowała swoim następnym zdaniem, że do dziś nie wiem co sądzić o tych ludziach. Ta kobieta odrzekła mi, że to ona jest wodzem! Zaprawdę mówię wam dzikie to są krainy gdzie kobieta mężczyznami rządzić może[...]".

Warto jednak wspomnieć też o kilku innych istotnych cechach. Właściwie w Królestwie Còirdìlaes nie ma podziału stanowego. Pozycję w społeczeństwie zyskuje się nie tylko dzięki majętności, lecz przede wszystkim zależy ona od tego jak potrafisz sobie zjednać ludzi i zyskać ich podziw. Z tego powodu zdarzali się nawet wodzowie, którzy ziemi i majątku mieli znacznie mniej od swoich konkurentów, ale ich czyny oraz talenty znane były każdemu. Droga stoi więc otworem dla każdego kto podoła zadaniu zjednania sobie ludzi i jest gotowy do wielkich czynów. Wliczają się w to także kobiety, które dzięki wytrwałości mogą nawet konkurować z mężczyznami.  Còirdìlaeńczycy są też bardzo honorowi, a co za tym idzie upodobali sobie Dionę jako swoją patronkę. Poza tym jednak uważają że także Ardo i cała reszta jego rodzeństwa godna jest odpowiedniej czci. Z tego powodu zazwyczaj oprócz miejsc kultu Diony i Adro można znaleźć kapliczki reszty rodzeństwa.

Bardzo ważną funkcję w społeczeństwie stanowią druidzi, od wieków znani jako mędrcy do których każdy może się udać i prosić o poradę. Druidzi dzielą się na druidów zwykłych, którzy posiadają ogromną wiedzę zielarską, oraz druidów nieba, od wieków próbujących odczytać wolę bogów z gwiazd. Po zjednoczeniu kraju przez Artaira i znacznym unowocześnieniu go przez Feandana zmienili się także druidzi.  Aktualnie druid to tytuł bardziej honorowy, który przysługuje medykom, zielarzom i alchemikom, a tytuł druida nieba spoczywa na astrologach. Aby zostać przyjętym przez Krąg Druidzki kandydat musi mieć wykształcenie i odbyć praktykę pod okiem legitymowanego druida. 

[Obrazek: 220px-Two_Druids.PNG]

Ogólnym szacunkiem cieszą się też bardowie, cenieni jako "kapłani historii", którzy w swych pieśniach zachowują minione dzieje i ciągle opowiadają o legendarnych bohaterach. Nie przeszkadza to jednak bardom tworzyć dzieł o najrozmaitszym charakterze, ponieważ każdy ciężko pracujący człowiek potrzebuje od czasu do czasu odpocząć od trudów w karczmie przy dobrej muzyce lub posłuchać podkoloryzowanych opowieści z całej reszty królestwa.

[Obrazek: 418126507.jpg?302]

Strażnicy, a właściwie po zjednoczeniu i nawróceniu Còirdìlaes Strażnicy Diony, są najbardziej tajemniczą grupą w całym królestwie. Ci odziani na zielono wojownicy wędrują wszędzie i zajmują się problemami z którymi nie radzą sobie lokalne władze. Zazwyczaj podróżują sami albo ze swoim czeladnikiem, a budzą taki postrach że miejscowi władcy prawie nigdy nie odmawiają im pomocy. Wśród mniej wyedukowanego społeczeństwa utarło się że ich nadludzkie wyczyny są możliwe dzięki magicznym sztuczkom danym im przez bożka Breugacha, pana iluzji, kłamstw i snów. Jest to zasługa ich niemal nadludzkiej umiejętności ukrywania się oraz iście niezwykłej celności podczas strzelania z łuku. Każdy z nich jest obowiązkowo uzbrojony w łuk, ale broń do walki w zwarciu pozostaje wyborem wojownika. Nowych Strażników rekrutuje się zazwyczaj spośród sierot, choć zdarzały się także wyjątki jak np. jeden z najsłynniejszych Strażników, Artair, który był synem Wielkiego Wodza.

[Obrazek: latest?cb=20160720220222]

Towarzysze Diony są ugrupowaniem, które ma na celu obronę wszystkich adronistów i prowadzenie działalności misyjnej wśród pogan. Dzielą się oni na Zbroje Diony, Głosicieli i Służących. Zbroje są zbrojnym ramieniem organizacji, którzy mają za zadanie bronić wiernych i misjonarzy. Rekrutują się spośród doświadczonych wojowników i wojowniczek, którzy gotowi są oddać swe życie sprawie. Głosiciele to kapłani zajmujący się działalnością misyjną. Służący to grupa która udziela wszystkim pomocy medycznej i dzielą się swoją wiedzą. Bardzo pomaga to w przekonywaniu ludności do adronizmu.

Religia: Trwają pracę wykończeniowe nad Adronizmem Còirdìlskim.

Planuję jeszcze dopracować najnowszą historię kraju.
[Obrazek: gPcDt0w.png]
I11: Despotat Milingów
Odpowiedz cytując ten post#2

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Odpowiedz cytując ten post#3

Hidden Content
You must register or login to view this content.
I11: Despotat Milingów
Odpowiedz cytując ten post#4

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Odpowiedz cytując ten post#5

Hidden Content
You must register or login to view this content.
I11: Despotat Milingów
Odpowiedz cytując ten post#6

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Odpowiedz cytując ten post#7

Hidden Content
You must register or login to view this content.
I11: Despotat Milingów
Odpowiedz cytując ten post#8
Przyjęty

Dwie prowincje dodasz jakoś później
Odpowiedz cytując ten post#9
Prowincje dodane
I11: Despotat Milingów
Odpowiedz cytując ten post
Powrót do: RekrutacjaSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości