Witaj na forum gry Imperius - mieszanki RTS/RPG play by forum. Aktualny czas: 23-Jul-2019, 08:14 AM

Trwa rok 1208 (Tura 8) NOWA TURA: 01.04

Powrót do: Cesarstwo Ta'in


Magistrat ds. zaleceń cesarskich [ROZKAZY]
#1
[Obrazek: diy-diamond-painting-dancing-chinese-dragon.jpg]
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#2
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1201

Cesarskie zalecenie w sprawie odbudowy zniszczeń wywołanych niepokojami zwanymi jako Powstanie Mewiego Krzyku, dane w roku Błękitnego Jastrzębia.
帝國對重建的建議

Powodowani troską o lud pragnący żyć w harmonii i dostatku pod rządami Niebios, niniejszym przekazujemy na ręce Hao Guantinga, gubernatora miasta Fudong usilne zalecenie, aby pobrawszy ustaloną kwotę z cesarskiego skarbca przystąpił do odbudowy zniszczeń wywołanych przez burzące harmonie nieszczęśliwe duchy w czasie wcześniejszym. Gubernatora miasta czynimy odpowiedzialnym za doprowadzenie sprawy do szczęśliwego końca i przywrócenie harmonii, zalecając mu jednocześnie, aby raczył ulżyć nakładanymi daninami tych, którzy w swej wspaniałomyślności raczą wspomóc go w tym dziele.
Powodowani troską o lud pragnący żyć w harmonii i dostatku pod rządami Niebios, niniejszym przekazujemy w ręce Luo Huana, prefekta Wu'xi, a także Yi Liuxiana, prefekta Gansu usilne zalecenia, aby przyjęli wyznaczone im kwoty z cesarskiego skarbca i rozporządzili nimi w sposób godziwy, naprawiając szkody wywołane rękami złych duchów w czasie Mewiego Krzyku. Zalecamy im jednocześnie aby złagodzili daniny i powinności ludu w czasie potrzebnym do wykonania naszej prośby, czyniąc ją łagodną i dostatnią dla stu domów.
Na koniec zaś, w trosce o ich wierną służbę o zgłębianie mądrości, informujemy naszych urzędników iż wprowadzone przez mądrość przodków prawa wobec granic i cudzoziemców podtrzymujemy. Życzeniem naszym jest, by barbarzyńcy nie otrzymywali prawa przebywania w granicach prefektur, ani by nie otrzymywali prawa zatrzymywania swych statków w portach Cesarstwa. Każdego kto by to przykazanie przodków naszych łamał i cudzoziemca bez wiedzy naszych urzędników gościł lub zapraszał, zalecamy karać w sposób stosowny do obłędu ducha, który go opętał. Jeśli zaś do urzędników samych zgłosi się cudzoziemiec, twierdzący iż sprawa jego może być dla nas interesująca, tego należy skierować do prefekta najbliższej prefektury, który oceni co z nim począć, w razie konieczności listownie zapytując nas i innych naszych urzędników.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarzy Ha, Yuan i Jin
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#3
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1201

Cesarskie zalecenie w sprawie Ogrodu Pięciu Pawilonów w mieście Kaifeng w prefekturze Zhou, dane w roku Błękitnego Jastrzębia. .
關於五個花園的帝國推薦

Powodowani powszechnym upadkiem kultury i tradycji zaistniałym z powodu nieszczęsnego powstania Mewiego Krzyku, a także zasłyszanymi wieściami o licznych przypadkach porzucenia myśli szlachetnych Siedmiu Mędrców i innych wielkich przodków, niniejszym powołujemy do istnienia pod patronatem naszym i następców naszych miejsce, w którym szlachetna myśl uczona i piękno tworzone będzie mogło być swobodnie rękami twórców i mędrców, których też do owego miejsca, zwanego Ogrodem Pięciu Pawilonów zapraszamy i gdzie schronienie a łaskę naszą i patronat im oferujemy. Zaproszenie niniejsze, zalecenie i obwieszczenie kierujemy tędy do uczonych w traktatach wielkich filozofów, poetów, twórców obrazów, rzeźb i poematów, a także ich wykonawców, wszystkim im obiecując zaszczytne miejsca przy boku naszym.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarza Ha
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#4
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1201

Cesarskie zalecenie w sprawie barbarzyńców w mieście Anyang w prefekturze Zhou, dane w roku Błękitnego Jastrzębia.
帝國對野蠻人的建議

Niniejszym zezwalamy barbarzyńcy Iap-lod-ad Hoi-we-ze na pozostanie w mieście Anyang. Zalecamy gubernatorowi miasta, Yao Qingowi, aby ugościł go i był odpowiedzialny za jego pobyt w granicach miasta. Podtrzymujemy jednocześnie zakaz prowadzenia handlu z barbarzyńcami, a także zakaz umożliwiania im podróży po prefekturach. Jeśliby do naszych uszy doszły skargi na zachowanie cudzoziemca, zalecamy aby wszelkie kary nań nałożone współdzielił z nim gubernator miasta Anyang, któremu to zalecamy również, aby pilnował, by mieszkańcy miasta nie byli przez zalecenie nasze narażeni na deprawacje i upadek szlachetnych obyczajów i tradycji po przodkach odziedziczonych.  

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarza Yuan
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#5
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1204

Cesarskie zalecenie w sprawie barbarzyńców w mieście Anyang w prefekturze Zhou, dane w roku Tańczącego Pasikonika
帝國對野蠻人的蚱蜢

Niniejszym przekazujemy barbarzyńcy Iap-lod-ad Hoi-we-ze czterdzieści pięć glejtów, umożliwiających dowódcom okrętów, które wraz z nimi przybędą, na wpłynięcie do cesarskiego portu Anyang w prefekturze Zhou, a także zezwalających na paranie się handlem tam wedle warunków ustalonych z gubernatorem miasta Anyang. Prawo do dysponowania glejtami nadajemy władcy Iap-lod-ada i ludu Jùrén. Jego samego, jak i wszystkich pływających pod znakiem okazanych im glejtów zalecamy traktować na równi z członkami kręgu Yu z Kasty Zielonych Nóg.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarza Yuan
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#6
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1204

Cesarskie zalecenie w sprawie podtrzymania tradycji dane w roku Tańczącego Pasikonika
關於保持舞蹈蚱蜢年傳

Niniejszym podtrzymujemy słusznie wprowadzony przez naszych przodków zakaz przybywania barbarzyńców w obręb prefektur i z najwyższą gorliwością zalecamy aby wszelkie próby łamania niniejszego prawa były karane śmiercią. Tym samym odwołujemy i potępiamy "Cesarskie zalecenie w sprawie barbarzyńców w mieście Anyang w prefekturze Zhou, dane w roku Tańczącego Pasikonika", chroniąc tym samym naszych poddanych przed zgubnym i zdradliwym wpływem barbarzyńskich zachowań i gorszących obyczajów

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarzy Ha i Jin
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#7
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1205

Cesarskie zalecenie w sprawie Okrętów Czerwonej Pieczęci dane w roku Gwiezdnego Kozła
红色印章的船恒星山羊

Niniejszym oznajmiamy naszym poddanym, jako Niebiosa oznajmiły nam swoją wolę, błogosławiąc łaską zgody i zrozumienia majestaty nasze, cośmy w ich imieniu i mądrości postanowili. Nadajemy oto władcy ludu Jùrén trzydzieści i pięć Czerwonych Pieczęci, każdą jedną przez urzędników naszych sporządzonych, ażeby je władca ludu Jùrén rozdał swym mądrym sługom i ministrom, którzy wybiorą ludzi godnych i stosownych ku swej roli. Ogłaszamy takoż iż ostatniego roku każdej epoki do portu Anyang przypływać będą mogły barbarzyńskie statki, na pokładzie których jedna z Czerwonych Pieczęci będzie się znajdowała, a który dla rozpoznania z oddali czerwone żagle wywieszone mieć będzie. Statki te przez rok cały będą mogły cumować w porcie Anyang, a ich załogi w wyznaczonych dzielnicach dokonywać będą mogły handlu z wyznaczonymi przez urzędników handlarzami. Po zakończeniu roku wszelcy cudzoziemcy opuścić będą musieli port nasz i odpłynąć, pod groźbą śmierci. Powrócić będzie im wolno po latach pięciu, w roku ostatnim następnej epoki. Jeśli by zachowywali się źle i niegodnie, wówczas Czerwona Pieczęć może im zostać odebrana - prawo do odbierania ich takoż samo po stronie władcy ludu Jùrén leży, którego to za nich odpowiedzialnym uznajemy w oczach naszych. Pod groźbą śmierci zakazujemy również odpływania mieszkańców Prefektur na okrętach cudzoziemskich. Pod karą śmierci zakazujemy również zdradzania cudzoziemcom tajemnic wytwórstwa papieru, jedwabiu i porcelany. Cudzoziemców, którzy zgodnie z prawem na Okrętach Czerwonej Pieczęci będą przypływać i obyczajów a praw Prefektur nie łamać, zakazujemy zabijać, hańbić i oszukiwać, a także wszelkie inne zło im czynić. Jeśli zaś wywodzić się będą z ludu Jùrén, tędy nakazujemy ich traktować na równi z członkami kręgu Yukuai z Kasty Obcego Plugastwa. Jednocześnie też podtrzymujemy wszelkie zakazy dotyczące przybywania obcych bez zezwolenia w obręb Prefektur, a życzeniem naszym pozostaje, by wszelkie takie próby praw naszych przodków łamania śmiercią były karane, w celu odstraszenia innych przestępców.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarzy Yuan i Jin
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#8
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1205

Cesarskie zalecenie w sprawie zachodnich prefektur dane w roku Gwiezdnego Kozła
西部都道府縣恒星山羊

Niniejszym składamy dzięki Niebiosom, które rękami naszych żołnierzy pozwoliły stłumić rebelie szalonego He Cao. Z tej okazji zalecamy składanie ofiar duchom i bóstwom we wszystkich prefekturach. Ogłaszamy przywrócenie cesarskiego ładu zgodnego z wolą Niebios w obrębie zachodnich prefektur, opanowanych przez rebeliantów: Tiashi, Miyun, Sanhe i Jiashan. Od tejże chwili prefektury te obejmować będzie na powrót cesarskie prawo i porządek, którego naruszanie karane będzie zgodnie z prawem przez naszych urzędników. Życzeniem naszym jest jednakoż, aby wszyscy zwolennicy rebelii, którzy dobrowolnie poddadzą się naszym urzędnikom i poddanym, otrzymali łaskę amnestii lub złagodzenia kary. Gubernatorom, prefektom i urzędnikom rebelianckiego dworu zalecamy stawienie się w mieście Hangzhou wraz z ich rodami, celem oddania hołdu prawowitemu cesarskiemu tronu. Wszelkim cudzoziemcom, którzy na skutek układów z rebeliantami wkroczyli na teren zachodnich prefektur, zalecamy jak najszybsze ich opuszczenie, pod groźbą stosownej kary. Jednocześnie zalecamy by przywódcę rebeliantów Chen Cao przewieźć do miasta Hangzhou wraz z rodem i wszystkimi pamiątkami po wielkim generale Cao Cao, Mieczu Cesarstwa. Wszelkie ich dobra zalecamy przekazać w ręce naszych urzędników. Zalecamy także, aby śmiercią było karane dalsze naruszanie ładu i harmonii Niebios poprzez tytułowanie przywódcy rebeliantów lub któregoś z członków jego rodu godnością cesarską. Osobne wyrazy szacunku złożyć zalecamy na ręce generał Shen Jin, której postawa, lojalność i oddanie tradycji przyniosły chlubę cesarskiemu domowi Jin, oszczędzając licznych strat wśród cesarskich żołnierzy i kończąc przynoszący jedynie smutek i podziały bunt.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarza Jin
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#9
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1208

Cesarskie zalecenie w sprawie sztuki uzdrawiania dane w roku Ożywczego Strumienia
西部治癒的藝術

Niniejszym zalecamy, aby do urzędów prefekturalnych i miejskich rozesłane zostały kopie traktatu "Strzały nad Wschodnim Wybrzeżem" pędzla Sato Kazuyukiego, Oświeconego twórcy z piątego kręgu czwartej kasty. Zalecamy aby stamtąd rozprowadzane one były wśród uzdrowicieli daną prefekturę lub miasto zamieszkujących za opłatą drobną lub też zupełnie bez niej. Każdemu biegłemu w szlachetnej sztuce uzdrawiania ciała zalecamy zaś traktat ten studiować i w razie możliwości prawdziwość jego tez testować, potwierdzając lubo zaprzeczając doświadczeniem własnym, którego potwierdzeniem winno być w stosownym razie potwierdzane przybyciem osobistym wraz z dowodami niezbitymi do Ogrodu Pięciu Pawilonów w prefekturze Zhou. Osobom, które Oświeconego Sato Kazuyukiego wesprą w jego pracy i za jego poręczeniem walnie się do jej pozytywnego zakończenia przyczynią, nadane zostanie prawo do awansu w swej kaście i tyle miar srebra, ile jego waga wynosić będzie. Urzędnikom naszym zalecamy wszelako wszelkich oszustów, szarlatanów, tudzież złodziei prac cudzych karanie z najwyższą surowością wedle odpowiednich praw.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarza Ha
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#10
[Obrazek: sDFOeDi.png]
1208

Cesarskie zalecenie w sprawie wytwórców porcelany w Suzhou dane w roku Ożywczego Strumienia
西部治癒的藝術

Niniejszym zalecamy naszym urzędnikom w prefekturach Gansu, Yon i Che, aby zakazali wytwarzania porcelany we wszystkich miastach i wsiach na terenie ich Prefektur za wyjątkiem miasta Suzhou. Rzemieślnikom z miasta Suzhou nadajemy monopol na wytwarzanie porcelany i sprzedawanie jej w obrębie tych ziem. Wszelkie warsztaty i narzędzia służące do wytwarzania i obróbki porcelany zalecamy rzemieślnikom z miasta Suzhou sprzedać. Im zaś zalecamy aby kupcom wyroby swoje sprzedawali w cenach nie wyższych niźli powszechnie przyjęte i zgodą urzędników zatwierdzone. Gubernatorowi miasta zalecamy natomiast, by bacznie rzemieślnikom pracujących w wytwórniach porcelany się przyglądał bacznie i dbał o jak najwyższy poziom ich kunsztu, tak by mistrzostwo w tym fachu mogło być wśród nich osiągnięte i harmonia mogła zapanować.

Sporządzone i opatrzone pieczęcią
cesarza Yuan
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post
Powrót do: Cesarstwo Ta'inSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości