Witaj na forum gry Imperius - mieszanki RTS/RPG play by forum. Aktualny czas: 23-Jul-2019, 08:39 AM

Trwa rok 1208 (Tura 8) NOWA TURA: 01.04

Powrót do: Cesarstwo Ta'in


Magistrat ds. wojny [ARMIA]
#1
[Obrazek: Regaining_the_Provincial_Capital_of_Ruizhou.jpg]
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#2
[Obrazek: Redcliff-conceptart4.jpg]

Wei-Suo
魏索

System organizacji wei-suo (dosłownie "chorągiew-batalion") został stworzony przez cesarza Meng Jina w VIII wieku naszej ery i od tego czasu nie uległ większym zmianom. Zgodnie z jego założeniami taińska armia opiera się na zawodowych formacjach wojskowych zwanych batalionami, pogrupowanymi w cztery armie, odpowiadające czterem kierunkom świata. Drugim z jej elementów jest służba "lenników i przyjaciół cesarstwa", którzy w zamian za wyłączenie z systemu wystawiania i opłacania stałej armii służą cesarzom pod własnymi chorągwiami w oddzielnych jednostkach. Chorągwie i bataliony podlegają zwierzchnictwu wyznaczanych przez cesarzy generałów, a także kanclerzy odpowiednich armii. W ramach systemu funkcjonuje też szereg rang wzajemnej wojskowej hierarchii, a także regulowane są zasady wzajemnej współpracy i zwierzchnictwa jednych sił zbrojnych nad drugimi.
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#3
Nazwa: Xian Wei (Smocza Chorągiew)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Wei Wei (Chorągiew Wei)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Puren Suo (Batalion Milicji)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Zhao Suo (Batalion Szponów)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Shibing Suo (Batalion Piechoty)
Pokaż treśćSpoiler:
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#4
[Obrazek: 800px-Bamboo_book_-_binding_-_UCR.jpg]

"1001 Niebiańskich Manewrów"
兵法
autorstwa Sun Tzi

Sun Tzi, Drugi Mędrzec yongizmu to postać legendarna - genialny dowódca i nauczyciel, mędrzec, filozof i uczony, który narodził się w prostej chłopskiej rodzinie i któremu wojna odebrała zarówno wzrok jak i władzę w nogach. Gdyby nie to, prawdopodobnie jego geniusz pozwoliłby na podbój świata. Los chciał jednak, że stało się inaczej. Jego spuścizna, największym i jedynym dziełem jest traktat zwany "1001 Niebiańskich Manewrów". Jest to wieloznaczna księga stanowiąca opus magnum w dziedzinie wojskowości. Opisane w niej są setki manewrów, porad, rozwiązań, schematów i sposobów postępowania. Napisana jest w specyficzny, wieloznaczny sposób i od wieków jest nieodłącznym elementem taińskiego kanonu literatury. Uczeni latami studiują księgę i uczą się jej na pamięć. Dowódcy noszą jej hasła na sztandarach, a poszczególne rozdziały odczytywane są w czasie niektórych yongijskich uroczystości niczym poematy. Wielokrotnie już cesarskie edykty nakazywały prowadzenie działań wojennych w oparciu "1001 Manewrów". Sam wielki Cao Cao nigdy nie rozstawał się z tą pozycją, odnajdując jej ponadczasową mądrość i wykorzystując ją do odniesienia spektakularnych zwycięstw. Z drugiej strony uporczywe trzymanie się zbyt płytko lub fałszywie interpretowanych wskazówek zawartych w tekście doprowadziło już wielu nadmiernie pewnych siebie czytelników do klęski. Sun Tzi był bez wątpienia geniuszem, ale jego dzieło wymaga bystrego umysłu i sporej odwagi, by posiąść mądrość z jego słów.
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#5
[Obrazek: 070717b1a0fa4a50cd703c9ea842418b.jpg]

Bu-Jun
部軍


Bu-jun czyli dosłownie "armia-oddział" to zbiór reguł określające sposób funkcjonowania profesjonalnej armii Cesarstwa. Zgodnie z nim każdy oddział jest miniaturowym odpowiednikiem armii - samowystarczalnym i do pewnego stopnia uniwersalnym. W przeciwieństwie do wielokrotnie spotykanych na polach bitwy barbarzyńskich armii, wojska Tainów nie opierają się na osobistych umiejętnościach i brawurze czy zaciekłości poszczególnych wojowników, ale na zgraniu i dyscyplinie wśród żołnierzy. Dyscyplina ta wymuszana jest na żołnierzach w sposób bezwzględny. Za najmniejszy przejaw nieposłuszeństwa lub niekarności żołnierzom wymierzana jest kara. Panuje odpowiedzialność zbiorowa - za przewinę jednego żołnierza winę ponosi cały oddział. Do kary śmierci włącznie. Sprawia to, że szeregowi żołnierze mają stać się maszyną zdolną do wykonywania manewrów na wielką skalę, posłuszną i precyzyjną w rękach dowódcy. Jednocześnie wyprucie z emocji i przyzwyczajenie do posłusznego wykonywania każdych rozkazów pomaga wojsku w pełnieniu licznych innych zadań, często mu zlecanych - takich jak utrzymywania porządku na prowincji, pomoc w zbieraniu podatków, wykonywaniu prac budowlanych i remontowych oraz patrolowanie granic. Nawet jeśli oficjalnie jakiś oddział zostaje rozwiązany, armia zwykle nie wypuszcza tak łatwo raz przeszkolonych ludzi, przydzielając ich do szeregu innych zadań operujących na pograniczu regularnej służby wojskowej. Z jednej strony sprawia to, że rzadko można liczyć na skrócenie służby poniżej obowiązkowy czas, z drugiej jednak czyni żołnierski fach zawodem dość stabilnym (o ile nie zginie się na polu walki).

Jednocześnie, w związku z długimi tradycjami przejmowania władzy przez liderów wojskowych, armia została już dawno temu mocno odseparowana od reszty społeczeństwa. Zakaz zbliżania się w czasie pokoju do stolicy dużym oddziałom wojskowym, a także nadzór ze strony cywilnych urzędników wpłynął na potrzebę ustanowienia przy wojskowych batalionach etatów pracujących na potrzeby armii rzemieślników. Chociaż nie biorą oni udziału w walce i nie ćwiczą się w używaniu broni, to pobierają normalny żołd i wykonują liczne prace niezbędne do obsługi dużych zgrupowań żołnierzy. W "1001 Niebiańskich Manewrach" napisano, iż na każdą kompanie złożoną z siedemdziesięciu dwóch żołnierzy przypadać powinno trzech jadących na wozie oficerów, dziesięciu kucharzy i służących, pięciu ludzi dbających o mundury, pięciu koniuszych zajmujących się paszą i pięciu do zaopatrywania w opał i wodę. Razem czyni to kompanie jednostką stuosobową, w której 75 ludzi przypada na jeden lekki rydwan, a kolejnych 25 na jeden wóz bagażowy. Typowy batalion zawodowej piechoty liczy 10 kompanii, zatem etatowo liczy on 1000 ludzi na żołdzie.

Ostatnią kwestią opisywaną przez bu-jun jest system rang wojskowych. Oficerami mogą zostać zarówno odznaczający się, doświadczeni i zasłużeni żołnierze, jak i wyznaczeni przez wyższe dowództwo oficjele lub członkowie Smoczych Rodów. O ile wysokie stanowiska często są okupowane przez cywilnych urzędników nie mających pojęcia o wojsku, lub też przez traktujących to jako pole do zdobycia wpływów na cesarskim dworze arystokratów, o tyle niższe rangi zwykle pozostawiane są w rękach zawodowych żołnierzy. Nie jest to jednak zasada, można odnaleźć zarówno członka zamożnej Smoczej Dynastii stojącego na czele kompanii, jak i prostego żołnierza z ludu w randze generalskiej - najsłynniejszym przykładem takiej kariery był Cao Cao, którego wyczyny opiewane są w legendach.


Lista rang oficerskich przedstawia się następująco:
Tunzhang (屯長) to odpowiednik dziesiętnika lub sierżanta. W czasie bitwy ich zadaniem jest dawanie przykładu kompanom z kompanii i pilnowanie, by wykonywali rozkazy. W przypadku rozdzielenia kompanii zdarza się, że dowodzą niewielkimi grupami żołnierzy (np. zwiadowcami). Jest to jednocześnie ranga honorowa, wiążąca się z nieco wyższym żołdem. Otrzymanie jej może nastąpić w ramach nagrody za bohaterski czyn na polu walki. W kompanii jest zwykle co najmniej dwóch Tunzhangów, a zdarza się, że i więcej.

Junhou (軍候) to kapitan, dowódca kompanii. Jest to najniższa ranga oficerska upoważniająca do dowodzenia kompanią piechoty. Kompania zwykle funkcjonuje w ramach batalionu, więc Junhou jest odpowiedzialny głównie za dyscyplinę i wyszkolenie swoich ludzi.

Sima (司馬) jest majorem, drugim oficerem w batalionie. Powszechnym zwyczajem jest kierowanie poszczególnych kompanii pod opiekę któregoś z majorów (często według podziału na parzyste i nieparzyste) obecnych w batalionie. Dbają oni o zaopatrzenie i potrzeby logistyczne żołnierzy, kierując się organizacją obozów, koordynując przemarsze czy nadzorując współprace kompanii na polu bitwy.

Xiaowei (校尉) to tytuł przysługujący dowódcy batalionu lub chorągwi (pułkownik). Jest on odpowiedzialny za cały swój oddział we wszystkich niemal aspektach. Często nazywany jest "ojcem swoich żołnierzy", chociaż jeśli w ich opinii źle wypełnia swoje obowiązki, określenie to często zmienia się na znacznie bardziej dosadne. Xiaowei różnych formacji mają różne statusy, dzięki czemu w przypadku sporów między dwoma różnymi oddziałami łatwo można określić, który z nich ma pierwszeństwo przed drugim.

Pian jiangjun (偏將軍) to półgenerał. Jest to względnie wysoka ranga, często nadawana rzeczywiście uzdolnionym dowódcom, którzy nie mają dość wpływów czy możliwości, by osiągnąć rangę generała, a którzy mają już doświadczenie w dowodzeniu jednostkami. Często zajmują się też zadaniami niezwiązanymi z prowadzeniem wojen, takimi jak nadzorowanie szkolenia rekrutów czy praca za biurkiem wśród cywilnych urzędników.

Duwei (都慰) jest komendantem, dowódcą wojskowej placówki - zwykle fortu, twierdzy lub obozu szkoleniowego. Teoretycznie stoi on poniżej Pian jiangjuna, ale niektóre stanowiska duwei powiązane są z pozycjami gwarantującymi status równy niemalże generalskiemu. Generalnie im istotniejsza twierdza, tym wyższą pozycję ma jej duwei. Pierwsze miejsce należy oczywiście do duwei Qiang.

Jiangjun (將軍) to wreszcie generał. W czasie pokoju generałowie zwykle nie otrzymują przydziałów i są trzymani z daleka od swoich oddziałów jako zabezpieczenie przed puczem. W chwili gdy jest to potrzebne, otrzymują dowództwo nad jedną z cesarskich armii, stając się jej niezależnym i niekwestionowanym przywódcą. W swoich poczynaniach generał nie jest jednak zwykle zupełnie wszechwładny - musi współpracować z odpowiednim kanclerzem w kwestiach skarbowo-logistycznych (przez ręce kanclerza przepływa żołd dla armii, on także zatwierdza listy nowych rekrutów), a także (przynajmniej teoretycznie) bezwzględnie przestrzegać cesarskich zaleceń. Poza tym jednak generał wyjęty jest spod zwykłej jurysdykcji prawnej.


Oprócz powyższych rang, bu-jun przewiduje również szereg innych, dodatkowych. Są to między innymi:
Zhijinwu (執金吾) - "noszący złotą pałkę", żołnierz odpowiedzialny za wymierzanie kar i nagród, jak również pełniący obowiązki tymczasowego dowódcy straży w czasie potrzeby

Chengmen xiaowei (城門校尉) - "pułkownik bramy", czyli odpowiednik majora w garnizonie twierdzy, odpowiedzialny za pilnowanie bramy i za to kto wchodzi i wychodzi przez nią. Niekiedy również dowódca mniej ważnych posterunków, gdzie nie ma duwei.

Huben (虎賁) - "szybki niczym tygrys", żołnierz będący członkiem gwardii przybocznej jakiegoś dygnitarza, przywódcy lub nawet samego cesarza. Tytuł honorowy, podwajający żołd przysługujący jego posiadaczowi z tytułu normalnie zajmowanego stanowiska.

Yulin (羽林) - "pierzasty las". Odpowiednik starszego szeregowego. Otrzymują go rekruci będący synami lub wnukami żołnierzy, którzy polegli w czasie służby. Nie wiąże się z dodatkowym żołdem ani obowiązkami, ale często traktowani są oni lepiej przez innych żołnierzy i oficerów i cieszą się większym prestiżem.
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#6
[Obrazek: 1920px-La_expedici%C3%B3n_de_Xu_Fu%2C_po...iyoshi.jpg]

Jiànduì
艦隊

Nazwa: Geobukseon Chuán (Żółwie okręty)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Fu Chuán (Ogniste okręty)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Panokseon Chuán (Łabędzie okręty)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Bīng Chuán (Białe okręty)
Pokaż treśćSpoiler:

Nazwa: Zhan-xi Chuán (Jastrzębie okręty)
Pokaż treśćSpoiler:
I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post#7
[Obrazek: LazzPF8.jpg]

Generał Shen Jin
將軍神吉
1182-?

Pogromca Buntu Stu Epok, zwanego rebelią Cao
Zdobywca Miyun, Sanhe, Jiashian i Taishi
Właściciel Kryształowego Miecza
Obrońca Prefektur Zachodnich
Córka Cesarza z dynastii Jin
Wyzwoliciel Chengzhou

I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza), I11: KKN-GM, I12: Cesarstwo Ta'in
gg: 57514667
Odpowiedz cytując ten post
Powrót do: Cesarstwo Ta'inSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości