Imperius XII

Pełna wersja: Magistrat ds. myśli [FILOZOFIA]
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: featured-chinese-philosophers.jpg]

Li Yon, pierwszy z Siedmiu Mędrców, twórca filozofii yongizmu[Obrazek: 95002396-56a7bf403df78cf77298eddb.jpg]

Mu Yuan, cesarz-filozof, twórca filozofii yuanizmu
Cytat:
1. Naturalnym i wskazanym przez Niebiosa jest, by każde stworzenie, rzecz i myśl miała swe miejsce wśród innych według swej powagi i przeznaczenia.
2. Hierarchią jest więc wypełnianie przeznaczenia. Przeznaczeniem stopy jest stąpać po gruncie, przeznaczeniem ryby jest pływać w wodzie.
3. Przeczenie przeznaczeniu jest przeczeniem naturze i Niebiosom. Utrudnianie wypełniania swej roli jest zbrodnią przeciw naturze. Ptak, który nie śpiewa, jest sępem.
4. Nikt i nic nie jest poza hierarchią Niebios. Na jej szczycie stoją rzeczy piękne i godne, na dnie okropne i plugawe. Każda rzecz klęczy przed wcześniejszą i góruje nad późniejszą.
5. Żadne przeznaczenie nie jest pozbawione sensu i celu. Nawet najmniejsza mrówka zmierza ku właściwemu miejscu. Drzewo bez korzeni chyli się ku upadkowi.
6. Wypełniania przeznaczenia cieszy Niebiosa i przybliża świat materialny do niebiańskiej harmonii. Przeto człowiek mądry dąży do harmonii swojej i otoczenia.
7. Sprawiedliwe i dobre jest, by nagrodą za wypełnianie swego przeznaczenia było szczęście i dostatek. Ziemska władza nie może odmówić nikomu oferowanej mu przez Niebiosa nagrody.


Siedem Mądrości Cesarza Ma Yuana,
spisane w klasztorze Putidamo, roku 1111
[Obrazek: hoCZI3q.png]
Symbol "Fā", oznaczający wzrost, rozwój i powiększenie

Cesarskie hasło i symbol na epokę 1201-1205
[Obrazek: 20130827093530-633067104.jpg]
Symbol "Shi", oznaczający kamień, stałość i upór

Cesarskie hasło i symbol na epokę 1206-1210