Imperius XII

Pełna wersja: Cesarstwa Władzy Opisanie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Hierarchia

I. Władca Ten'nō Chūjitsuna.
    II. Dwanaście głów zakonów bogów.
        III. Przedstawiciele wojskowi, każdy z namiestników ma pod sobą sześciu głównych generałów lub admirałów, łącznie dwanaście podrzędnych głosów i dwa nadrzędne.
             a) Pierwszy Admirał, Namiestnik Morza,
             b) Pierwszy Generał, Namiestnik Lądu,
                 IV. Przedstawiciele głów klanów - aktualnie jest trzynaście klanów, każdy klan ma dwadzieścia głosów do rozdysponowania pomiędzy członków rodziny, jeśli jakiś klan nie ma dwudziestu członków to
                                                                       głosy zostają rozdysponowane na obecną liczbę członków wedle głowy klanu.
Podejmowanie decyzji
 
Wszystkie decyzje muszą przejść przez samego Cesarza. Przedstawiciele klanów są ciałem które przekazuje wyżej wszelakie problemy związane z życiem ludu bądź propozycje nowych praw czy funkcji. Te zostaną podzielone i w zależności czy odnoszą się do militariów czy całej reszty to kierowane są do Przedstawicieli wojskowych lub głów zakonów zarządzających danymi prowincjami. Ci przeglądają je, analizują i oceniają czy mają one znaczenie, a następnie kierują je do samego Cesarza. 
Aby zapobiec zawłaszczaniu urzędów i nadużyć głowy zakonów oraz przedstawiciele wojskowi nie posiadają w czasie piastowania urzędów żadnych dóbr osobistych. Nabywają oni w trakcie swojej służby odpowiednią ilość zasług, a następnie po odbyciu "kontraktu" z Cesarzem nadaje on im tytuły ziemskie oraz ziemie. Z tego powodu nie mogą zostać mianowani na te stanowiska Głowy Klanów.
Piastowanie stanowiska

Głowy zakonów oraz generałowie wybierani są spośród głów klanów, a Ci po odbyciu kontraktu powracają ponownie do tego stanu. 
Pierwszy Generał oraz Pierwszy Admirał wybierani są spośród generałów oraz admirałów są wyjątkami i jako jedyne stanowiska mogą piastować urząd Pierwszego i Głowy Klanu.
Przedstawiciel wojskowy wybierany jest na dwadzieścia lat służby.
Głowa zakonu wybierana jest na dziesięć lat służby.

Wybór na każde stanowisko odbywa się poprzez głosowanie głów klanów. Kiedy głosy na danego kandydata nie przekroczą stu głosów przewagi, stają oni do pojedynku, osobiście lub poprzez wybranie przedstawiciela, przegrany oraz jego klan, w zależności czy przeżył, rezygnuje z dążenia do danego tytułu przez trzy pokolenia. 
Stany

Władca - Cesarz jest najwyższym zwierzchnikiem feudalnym oraz religijnym. Jego słowo jest słowem bogów. Wszyscy poddani widzą w nim największego mędrca oraz przywódcę. To on podejmuje ostatecznie wszystkie decyzje. Jego władza jest absolutna. Cesarz może rządzić od momentu ukończenia dwunastu lat. Jego doradcami są głowy zakonów. Wszystkie decyzje muszą zostać zatwierdzone przez niego.
Z racji iż Cesarz jest wybrańcem bogów oraz zwierzchnikiem swojego ludu to posiada on konkretne tytuły: Cesarz Morza, Cesarz Lądu, Cesarz Życia, Cesarz Śmierci, Cesarz Handlu, Cesarz Prawa, Cesarz Ludu. Tytuły te należą do Cesarza jednak w wyjątkowych okolicznościach może on je nadać Głową Zakonów bądź Przedstawicielom Wojskowym dzięki czemu otrzymają oni na okres trzech lat specjalne przywileje oraz możliwości.

W razie śmierci władcy bez potomków Głowy Zakonów stają do pojedynku o tytuł Cesarza. Jest to rzadko powoływana tradycja oraz prawo gdyż przez tysiące lat istnienia ludu Shinsei zdarzyło się to tylko trzy razy. Cztery tysiące lat temu oraz trzeci tysiąc osiemset lat temu kiedy część ludu powędrowała na kontynent aby nawracać oraz szerzyć wiedzę. Wędrówka ludu jednak nie miała nic wspólnego z wybieraniem władcy tylko sytuacją ogólną na wyspach. 


Głowy zakonów - każdy z nich sprawuje władzę nad konkretną dziedziną określoną przez bogów którym służą. To oni odsiewają oraz przedstawiają wszelakie pomysły, dekrety, prawa, rady czy kierunki postępowania Cesarzowi. Są radą blisko współpracującą z Cesarzem. Bogowie zdawali sobie sprawę iż każdy może zostać skorumpowany gdyż wszyscy jesteśmy jednak tylko ludźmi, więc rada ma możliwość zakwestionowania dekretów lub polityki Cesarza kiedy dziewięciu z dwunastu przedstawicieli postanowi mu się sprzeciwić. Wyznaczone Głowy Zakonów sprawują wierzchnią władzę nad danymi prowincjami z siedzibami Zakonów.


Przedstawiciele wojskowi - głównym trzonem dowódców militarnych jest sześciu generałów i sześciu admirałów. Na ich czele stoją Pierwszy Admirał oraz Pierwszy Generał. Generałowie podlegają bezpośrednio Pierwszemu Generałowi, a admirałowie podlegają bezpośrednio Pierwszemu Admirałowi. Wszyscy razem podlegają tylko Cesarzowi. Pierwszy Admirał oraz Pierwszy Generał są bardziej politykami niż dowódcami, każdy z nich jest najlepszym w swojej dziedzinie jednakże po objęciu urzędu współpracują oni z Cesarzem w sprawach strategicznych oraz taktycznych, ich "palcami" są generałowie oraz admirałowie bezpośrednio walczący na froncie. 


Przedstawiciele klanów - aktualnie istnieje trzynaście klanów. Z racji praw ograniczających przemoc wśród ludu Shinsei większość klanów posiada wielu członków. To oni bezpośrednio zarządzają terytoriami oraz wcielają w życie prawa podjęte przez Cesarza oraz Głowy Zakonów. To spośród nich wybierani są oficerowie, generałowie, admirałowie, Głowy Zakonów, Głowy klanów i wszelacy urzędnicy.
Funkcjonowanie klanów

Członkowie klanów - większość ludzi należy do klanów. Klany są zbiorowiskami długich gałęzi rodów żyjących na wyspie od tysięcy lat. Wszystkie klany mieszają się starannie między sobą aby nie dochodziło do kazirodztwa, które karane jest śmiercią. Klany również dzielą się na trzy warstwy.
             
               I. Linia główna - znajdują się w niej główni przedstawiciele klanu, to od niej powstały wszystkie pozostałe odnogi.
               II. Linia boczna - są to pozostałe linie danego klanu, ich członkowie są przeważnie synami młodszymi bądź niegodnymi aby być częścią głównej linii.
               III. Linia kobiet - powstała ona kiedy członek klanu nie posiadał żadnego męskiego potomka, głową linii stawała się wtedy kobieta, która określana była jako "słabsza", jednak wprawna osoba mogła osiągnąć wiele, spośród nich często wybierane są żony dla członków Linii Głównej. Kobiety te pomimo niższego statusu często są biegłe w polityce oraz intrygach w przeciwieństwie do mężczyzn. Kobiety nie są dyskryminowane jednak z natury uważane są za "słabsze" gdyż nie udźwigną miecza jak mężczyzna czy nie obronią się same przed napastnikiem. Oczywiście od tej reguły są odstępstwa i kobiety mogą pełnić urzędy, zostawać generałami czy Głowami Zakonów, jednak muszą poświęcić temu więcej czasu oraz wpływów.


Dostawanie się do linii wyższej - każdy członek może dostać się do linii wyższej. Aby to zrobić musi on okryć się chwałą na polu bitwy, osiągnąć przełom w nauce bądź wygrać pojedynek na śmierć i życie z innym członkiem wyższej linii, pojedynki te jednak rzadko uszczuplały bezpośrednio głównych przedstawicieli linii gdyż każdy może wyznaczyć do walki przedstawiciela, jednak nie jest to takie proste. Każdy awans do wyższej linii musi zatwierdzić Cesarz.

Członkowie Linii Głównej wybierani są do urzędów, jako Głowy klanów, Głowy Zakonów, Generałowie itd.

Członkowie Linii bocznej oraz Linii Kobiet zajmują się najbardziej przyziemnymi sprawami jak praca na roli, w kopalniach, jako siła robocza, słudzy, zwykli żołnierze, dbanie o porządek, budowa struktur bądź statków itd.

Dziedziczenie - dziedziczy zawsze syn obecnej głowy klanu. W razie braku potomka do pojedynku o stanowisko głowy klanu mogą wystąpić bracia, a jeśli tych nie ma pierwsi kuzyni. Jeśli w danej linii nie ma ani braci, ani pierwszych kuzynów to głową zostaje kobieta do momentu nie uzyskania syna. Jeśli głową klanu zostaje kobieta to nawet po wyjściu za mąż jest ona na wyższej pozycji, zatrzymuje nazwisko rodowe. W tym małżeństwie to mężczyzna dzierży stanowisko "żony", aby klan trwał dalej.
Sposoby awansu

Pojedynki - ważną częścią społeczeństwa Shinsei są pojedynki, zostały one wprowadzone przez samych bogów w celu ograniczenia walk bratobójczych do których często dochodziło przed oświeceniem. Pojedynki służą do tego aby dana osoba mogła szybciej awansować w hierarchii Cesarstwa. Jednakże ograniczeniem jest to iż może awansować tylko o jeden stopień, a więc członek Lini bocznej nie może awansować na oficera, generała czy głowę zakonu, członek linii bocznej po wygraniu pojedynku może awansować tylko do Linii głównej bez żadnych przywilejów, każdy członek może swobodnie wypowiedzieć jeden pojedynek na rok, w razie próby wypowiedzenia więcej niż jednego pojedynku potrzebuje od poparcia połowy danej linii.

Każdy członek może również wybrać swojego przedstawiciela do pojedynku, nie jest to żadną ujmą na honorze, czasami niektórzy mogą być wątłego ciała jednak posiadają ogromny zmysł militarny bądź naukowy. Ryzykiem jest to iż przedstawiciel może po wygranym pojedynku swobodnie wyzwać osobę która go wybrała aby pokonać ją i zając jej miejsce. Z racji takiego systemu wprowadzono system par.
System par


System par - jest to dobieranie przedstawicieli przez głowy klanów lub głowy linii.  Dobieranie odbywa się w wieku dwunastu lat. Jeden z wybranych musi być wychowywany w wiedzy, zarządzaniu, nauce, logistyce, architekturze, prawie, dyplomacji, a drugi w militariach, strategii, walce, planowaniu, dowodzeniu, taktyce. W trakcie pojedynku wybrany przedstawiciel może wyzwać na pojedynek swoją parę. Wtedy walka trwa do śmierci. Rzadko dochodzi do podobnych sytuacji gdyż członek bez pary będzie wybrakowany. Jednakże gdyby doszło do podobnej sytuacji to po pięciu latach dany członek może wystąpić o przyznanie nowej pary z puli dwunastolatków. Pomiędzy parami rzadko dochodzi do sytuacji intymnych oraz miłości. Każdy członek klanu przeważnie ma już wyznaczoną żonę bądź męża w wieku szesnastu lat.