Imperius XII

Pełna wersja: Społeczeństwo i władza
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Społeczeństwo
Daʊ (dau) – wolni ludzie, rodzimowiercy, raczej posiadający ziemię na własność. Pańszczyzna nie istnieje, na rzecz wspólnoty płacone są jedynie podatki w naturze oraz wykonywane są prace w ramach królewskich projektów (budowa dróg, fortyfikacji etc).
Hawrupo – niewolnicy. Pojmani w wojnie, dzieci niewolników (także z małżeństw mieszanych), skazańcy. Najniższy stan, nie jest chroniony praktycznie przez żadne prawa, a ludzie z niego pochodzący traktowani są raczej jako własność, przedmiot. Ilość niewolników pracujących w domostwie czy na polu świadczy o bogactwie pana. Wymaga się od nich ogromnych nakładów pracy.
Naindi – szanowani wolni ludzie. Wywodzą się z najlepszych, elitarnych i zawodowych wojowników o znanym wśród ludu imieniu. Ich zawołania bitewne (dyidoi) są źródłem chwały dla całej ich rodziny, która czasami się nimi posługuje. Czasami za szanowanych uznaje się również mądrych rozjemców i doradców, a nie tylko wojowników.
Zasadniczo i prawnie wszyscy Djodoarowie są równi (poza niewolnikami rzecz jasna), rozróżnia się jednak ich status – czyli jak cię widzą, tak cię piszą. Ilość i jakość posiadanych narzędzi, niewolników, ile płaci się na rzecz wspólnoty w podatkach, a nawet noszone i posiadane stroje świadczą o tym z kim ma się do czynienia. Jeśli eksponujesz bogactwo (jihəʊbai), to nie ma w tym nic zdrożnego, wręcz jest to źródłem chwały.

Społeczeństwo jest ksenofobiczne, obce zwyczaje, języki i religie (apostazja karana jest śmiercią) są traktowane z dużą rezerwą. Gwarantem praw obcokrajowców (hatheza) na ziemiach Djodoarów jest sam władca, który bierze ich w opiekę swoim autorytetem. Poza tym nie posiadają żadnych. Dlatego jeśli władca zdecyduje, że dana osoba lub grupa nie jest już pod jego opieką ... wtedy najlepiej będzie grzecznie opuścić granice. Djodoarowie uważają się za lud wybrany i mają o sobie bardzo wysokie mniemanie, a co z tego wynika, mały szacunek do obcych.
Kobiety są prawnie równe mężczyznom, oczywiście o ile spełniają warunki dla ludzi wolnych. Mogą i służą w wojsku (najczęściej jako veifthoheum, to jest tarczowniczka), a co za tym idzie, mogą też zostać wybrane na władczynię. Istnieją pewne uprzedzenia i nie jest to łatwa droga, ale żadne prawo jej nie zakazuje. Na pewno kobiety mogą bez przeszkód zarządzać majątkiem.


Władza
Król (dusuá) lub królowa (tel) wybierani są dożywotnio, nie istnieje zwyczaj dziedziczności władzy, chociaż zdarzały się w historii przypadki wyboru na władcę dziecka lub krewniaka poprzednika. Zasadniczo najbardziej ceniona jest siła (beikfst), która rozumiana jest jako siła charakteru jak i ciała. Władca musi być zdolnym, sprytnym i wytrwałym wojownikiem by prowadzić (brebe) swoich pobratymców, dlatego też ce cechy są cenione.

Specjalny sejm elekcyjny zwany jest Brauftreudi, biorą w nim udział wszyscy wolni ludzie (a zatem także część kobiet), natomiast największy wpływ na jego decyzje mają Naindi. Do czasu zaprzysiężenia praw i koronacji elekt zwany jest Brauft. Koronuje władcę najstarszy i najbardziej szanowany zarazem Djodoar. Koronacja musi odbyć się przy użyciu starożytnego artefaktu – Żelaznej Korony (Frihuntholuz). Nie posiada ona zdobień ani szlachetnych kamieni, przypomina raczej pogiętą i ostrą obręcz, na której odcisnął się dotkliwie ząb czasu. Jej symbolika jest bardzo ważna, podobno pochodzi od pierwszego króla, Theuvjubefta, jeszcze z czasów wędrówki. Bez korony nie można zostać prawowitym władcą.

[Obrazek: 220px-Corona_ferrea.png]
Żelazna Korona

Władza bezpośrednia wiążę się nade wszystko z obronnością i prowadzeniem wojen. Jej limity są raczej zwyczajowe. Świętością jest nienaruszalność osoby i majątku wolnego człowieka, chyba że jest zdrajcą lub skazańcem (wtedy też traci swoją wolność). Najczęstsze zarzuty wobec władców przekraczających swą władzę dotyczyły właśnie sporów z wolnymi ludźmi, gdy król czy królowa chcieli zarekwirować jakieś dobra lub zniesławili córę czy syna dobrego domu. O prawach świadczą sejmy wolnych ludzi (Ufriuthoánli). Podejmują też ważne decyzje, które wymagają zasięgnięcia opinii ludu i bez której król czy królowa mogliby zostać posądzeni o tyranię.

[Obrazek: Law_speaker.jpg]
Sejm wolnych ludzi

Na przestrzeni dziejów prowincje (ziemie) i miasta zyskiwały sobie zatwierdzenie swoich przywilejów, natomiast z okresu wielkiego bezkrólewia pochodzi zwiększony autorytet sejmów, decydujących coraz częściej o sprawach witalnych dla królestwa. Królowie przeciwdziałali erozji swojej władzy poprzez sojusz z kapłaństwem i wykreowaniem z nich posiadaczy ziemskich (albowiem jak wspomniano bogactwo kreuje władzę) lub też powołanie specjalnych inkwizytorów, zabezpieczających tradycyjne prawa i zależności majątkowe. Można zatem powiedzieć, że póki co istnieje pewna równowaga sił między różnymi organami władzy.
Chorągwie

Zwyczajowa, na jednej stronie symbole boskie, na drugiej końskie

[Obrazek: bg2tqgO.png]

Królewska

[Obrazek: 50n9zzy.png]

Rody

Jak wspominano wcześniej, formalnie wszyscy wolni Djodoarowie są równi. Naindi cieszą się po prostu szacunkiem z racji zasług własnych lub przodków - często wojennych, rzadziej związanych z mądrą radą. Każdy wolny Djodoar dąży do posiadania ziemi, bądź to jej zachowania za wszelką cenę, bądź jej nabycia. Bez posiadłości ziemskiej ciężko o płacenie podatków na rzecz wspólnoty, o okazywanie bogactwa (pojmowanego jako cnota) czy wreszcie porządne uzbrojenie na wyprawę wojenną.

Dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym, że obszar królestwa Djodoarów podzielony jest na olbrzymią ilość większych lub mniejszych gospodarstw (Duainaush). Dwanaście największych uznawanych jest już za posiadłości (Benaush), które można traktować jako odpowiedniki apanażów czy też księstw istniejących w bardziej feudalnych społeczeństwach. Rody, które nimi władają są najczęściej uważane za godne wystawienia kandydata na królewską elekcję, chociaż nie ma żadnych praw przyznających im na to monopol. Niemniej, postępujący wzrost autonomii prowincji jak i wielka sława 12 rodów sprawia, że ich pozycja jest bardzo silna.

Tilingjidoi
[Obrazek: FpwLVX0.png]
Zawołanie: Frimthä dju djelf (Poszukuj wspaniałych czynów)
Naczelnik: Hothaevo e Tilingjidoi (ur. 13 PŚE)
Założyciel: Dauevo (ok. 453 PŚE)
Władcy z ich rodu: antykrólowa Teunidaikt (322-317 PŚE)

Djubumi
[Obrazek: MA8zYUc.png]
Zawołanie: Njiftu ä duftœd (Lojalni do śmierci)
Naczelnik: Euidulre e Djubumi (ur. 59 PŚE)
Założyciel: Goletnoug (ok. 369 PŚE)
Władcy z ich rodu: brak

Fazguft
[Obrazek: gOzfTkA.png]
Zawołanie: Oveuru tunz uai (Wiedza, nie siła)
Naczelnik: Sunaerjihaub e Fazguft ♀ (ur. 36 PŚE)
Założyciel: Duainoug (ok. 443 PŚE)
Władcy z ich rodu: król Laifrudmafta (19-14 PŚE)

Handifjeiblai
[Obrazek: McgmZpf.png]
Zawołanie: Bɔɪhumɔ naʊ (Brońcie słabych)
Naczelnik: Vefaikrod e Handifjeiblai (ur. 22 PŚE)
Założyciel: Handifjeiblai (ok. 246 PŚE)
Władcy z ich rodu: antykról Genorein (119-117 PŚE)

Finlanistuint  
[Obrazek: AVnAfvH.png]
Zawołanie: Shɔg frichuid (Chwalcie Pana)
Naczelnik: Gofrichuidwa e Finlanistuint (ur. 46 PŚE)
Założyciel: Finlanistuint  (ok. 426 PŚE)
Władcy z ich rodu: król Vefaikrod (382-366 PŚE)

Krichbrakt
[Obrazek: DEL239F.png]
Zawołanie: Bæng da duftœd (Czyń lub giń)
Naczelnik: Mifi e Krichbrakt ♀ (ur. 25 PŚE)
Założyciel: Krichbrakt (ok. 492 PŚE)
Władcy z ich rodu: król Ulfaulpst (366-322 PŚE), król Inogokrod (290-279 PŚE)

Rularfje
[Obrazek: CPGPoSs.png]
Zawołanie: Brai fikidz (Dobro jaśnieje)
Naczelnik: Methintri e Rularfje (ur. 30 PŚE)
Założyciel: Wisbodz (ok. 90 PŚE)
Władcy z ich rodu: król Fraidrun (77-73 PŚE)

Hoiwezae
[Obrazek: WOGtAh6.png]
Zawołanie: Dunt krudei (Zawsze dotrzymuj)
Naczelnik: Naideai e Hoiwezae ♀ (ur. 27 PŚE)
Założyciel: Hesbraf (ok. 318 PŚE)
Władcy z ich rodu: antykról Njublu (279 PŚE)

Veurbelir
[Obrazek: 3rS6GrV.png]
Zawołanie: Brebe bældreft (Prowadząc z dumą)
Naczelnik: Teunibelir e Veurbelir (ur. 28 PŚE)
Założyciel: Veurbelir (ok. 428 PŚE)
Władcy z ich rodu: król Edevefaiko (273-260 PŚE)

Muvangjub
[Obrazek: L6NEPwx.png]
Zawołanie: Fjekt fikidz (Honor jaśnieje)
Naczelnik: Mebonjublu e Muvangjub (ur. 47 PŚE)
Założyciel: Muvangjub (ok. 143 PŚE)
Władcy z ich rodu: antykról Muvangjub (74-73 PŚE)

Njublujidoi
[Obrazek: gz1mDcp.png]
Zawołanie: Bæng tunz bräki (Nie zapominajcie)
Naczelnik: Fuvult e Njublujidoi ♀ (ur. 63 PŚE)
Założyciel: Njublubrufo (ok. 251 PŚE)
Władcy z ich rodu: król Njublubrufo (251-232 PŚE), król Teunimafta (170-119 PŚE)

Tituiheikao
[Obrazek: AE96w4v.png]
Zawołanie: Finla krudei (Zawsze gotowi)
Naczelnik: Hesbraf e Tituiheikao (ur. 19 PŚE)
Założyciel: Tituiheikao (ok. 178 PŚE)
Władcy z ich rodu: brak